Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Quy định chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ – HUUPT

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ khoá học đào tạo trực tuyến,…giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ HUUPT.

Khi sử dụng trang web HUUPT, điều đó có nghĩa là quý khách đã đồng ý với tất cả những điều kiện và điều khoản dưới đây. Theo đó, nếu quý khách không đồng ý với bất kì điều kiện và điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

  • Sau khi đồng ý với các điều khoản cam kết và thanh toán học phí của bất kì một khóa học nào, khách hàng sẽ không được hoàn trả học phí trong bất kì trường hợp nào.
  • Quyền tác giả có liên quan đến thiết kế trang web của Công ty cũng như nội dung bài học, dữ liệu âm thanh, sự sắp đặt bố trí đều thuộc về HUUPT.

Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi luôn đăng tải thông tin mới nhất tại https://huupt.com

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

“Bên sử dụng sản phẩm dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ theo đúng thủ tục mà HUUPT quy định.

“Sản phẩm dịch vụ” là tất cả các sản phẩm dịch vụ mà HUUPT cung cấp bao gồm:  khoá học đào tạo trực tuyến và các sản phẩm, dịch vụ khác liên quan.

Điều 3: Đăng ký và sử dụng dịch vụ

Các hồ sơ đăng ký thành viên của quý khách và/hoặc thông tin thu thập từ khách hàng cá nhân được coi là bảo mật, và sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của HUUPT

Không được sao chép, gửi, điều chỉnh, phát hành , bày bán bất cứ sản phẩm nào do HUUPT cung cấp dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của HUUPT. Trong trường hợp HUUPT phát hiện ra sẽ ngay lập tức khóa tài toản mà người dùng sử dụng tài khoản đó để chào bán hoặc nhượng lại cho người khác mà không cần báo trước.

Điều 4: Thanh toán

– Bên sử dụng sản phẩm dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

– Trong vòng 24 giờ từ thời điểm đăng ký dịch vụ nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

– Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, HUUPT sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 5: Bảo mật thông tin

-Bên sử dụng sản phẩm dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản do HUUPT cung cấp.

– Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 6: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều 7: Trách nhiệm của nhà cung cấp

HUUPT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu bên sử dụng không tuân thủ các quy định trên.

HUUPT không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quản lý và cung cấp bởi trang web kết nối với trang web của HUUPT.

Hỗ trợ